Головна Кодифікація Тарифи при здійсненні нумерації (кодифікації) ЦП
Тарифи при здійсненні нумерації (кодифікації) ЦП Друк

 

Згідно з пунктом 1.3 Правил Центрального депозитарію «тарифи за здійснення робіт щодо кодифікації встановлюються Центральним депозитарієм».

З 12.10.13 діють наступні тарифи:

 

ІV. Перелік та вартість послуг (тарифи), що надаються

Центральним депозитарієм

при здійсненні нумерації (кодифікації) цінних паперів *

Назва послуги (тарифу)

Вартість (тариф), грн.

Умови нарахування

1

Призначення міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів

1975 грн.

За один код

2

Надання дублікату виписки з реєстру кодів цінних паперів (далі - реєстр) або нової виписки як результату внесення змін до реєстру у випадку зміни найменування емітента, заміни тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів на свідоцтво про його реєстрацію, внесення коду за ЄДРПОУ у процесі створення акціонерних товариств, зміни кількості або номіналу цінних паперів без зміни коду, виправлення помилок, допущених з вини заявника або реєструючого органу, або оформлення та надання виписки, що містить код класифікації фінансових інструментів (CFI).

112 грн.

За один екземпляр

 

* Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на пiдставi ст.196.1.1

Для отримання рахунку-фактури для сплати за кодифікацію цінних паперів прохання звертатись до Департаменту кодифікації цінних паперів.

Видача документів, що підтверджують виконання робіт щодо кодифікації, здійснюється особисто уповноваженій особі заявника (в т. ч. представнику заявника на підставі довіреності, що оформлена згідно вимог чинного законодавства) або шляхом поштового відправлення простим листом при наявності письмового запиту від заявника, підписаного уповноваженою особою та скріпленого печаткою заявника.

 

Відділ кодифікації цінних паперів

(044) 482-52-04 (факс)
(044) 591-04-11