Укладання Депозитарного договору Друк

На виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України» депозитарним установам необхідно до 11.10.13 укласти Депозитарні договори з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», який набуває статусу Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Центральний депозитарій).

Увага! Депозитарний договір укладається тільки з юридичною особою, що отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.

 

Порядок оформлення Депозитарного договору:

 1. Для укладення Депозитарного договору депозитарній установі необхідно заповнити Заявку на укладення Депозитарного договору (далі – Заявка).
 2. Заповнену Заявку зберегти в файл (назва файлу – скорочена назва установи) та разом зі скан-копією ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи надіслати на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .
 3. Після обробки Заявки на адресу, вказану у Заявці (або у інший спосіб, вказаний у Заявці), депозитарній установі будуть надіслані проекти-бланки Депозитарних договорів для підписання уповноваженою особою та скріплення печаткою депозитарної установи.
 4. Після підписання і скріплення печаткою Депозитарного договору зі сторони депозитарної установи 2 (два) примірники Депозитарних договорів необхідно повернути на адресу Центрального депозитарію (04071, Нижній Вал 17/8, м.Київ (Операційний департамент)) або надати до Центрального депозитарію особисто.

Внесення змін до умов депозитарного договору. Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 07 березня 2017 року №148 затверджено Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України (надалі – Рішення №148), яким врегульовано питання щодо направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.

Зокрема, Рішенням №148 визначена послідовність дій учасників депозитарної системи для забезпечення направлення повідомлень акціонерам, а також необхідні дії для приведення депозитарними установами та Центральним депозитарієм своєї діяльності у відповідність до законодавства.Щодо приведення депозитарних договорів у відповідність до законодавства Рішенням №148 внесені зміни до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою та Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР №1410 від 06.08.2013, у відповідність з якими мають бути приведені депозитарні договори, укладені між депозитарними установами та Центральним депозитарієм до набрання чинності Рішенням №148.

Приведення депозитарних договорів між депозитарною установою і Центральним депозитарієм у відповідність до вимог Рішення №148, здійснюється шляхом укладення відповідної Додаткової угоди до Депозитарного договору у наступному порядку:

1. Необхідно заповнити електронну форму Додаткової угоди до Депозитарного договору, вказавши у відповідних полях наступну інформацію:

Депозитарним установам, що уклали депозитарний договір з Центральним депозитарієм до 13.08.2014 року, необхідно заповнити іншу електронну форму Додаткової угоди до Депозитарного договору.

 • повне найменування,
 • ідентифікаційний код,
 • місцезнаходження,
 • посада уповноваженої особи – підписанту Додаткової угоди до Депозитарного договору,
 • П.І.Б. (повністю) уповноваженої особи,
 • назва та реквізити (дата і номер) документу, на підставі якого діє уповноважена особа (наприклад, статут, довіреність та ін.),
 • реквізити поточного рахунку (№ рахунку, найменування банку, код банку (МФО)),
 • серія, номер, дата видачі та строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи.


2. Після цього, необхідно роздрукувати документ у двох примірниках, поставити підпис уповноваженої особи та скріпити печаткою Депозитарної установи (у разі використання)УВАГА! Текст Додаткової угоди розміщено на двох сторінках, тому його потрібно роздрукувати на одному аркуші, використовуючи двосторонній друк. Додаткова угода буде підписана уповноваженою особою Центрального депозитарію тільки за умови зазначення у Додатковій угоді коректних відомостей про Депозитарну установу, а також можливості підтвердження відповідно до чинного законодавства України повноважень уповноваженої особи Депозитарної установи на укладання Додаткової угоди.

3. Роздрукований, підписаний та скріплений печаткою (у разі використання) документ (Додаткову угоду) потрібно надати Центральному депозитарію поштою / кур’єрською службою на адресу Центрального депозитарію 04071, Нижній Вал 17/8, м. Київ, 04071 або надати до Центрального депозитарію особисто.

Звертаємо увагу, що відповідно до Рішення №148 депозитарні установи зобов’язані здійснити дії щодо приведення депозитарного договору з Центральним депозитарієм у відповідність до вказаних змін до законодавства до 18 серпня 2017 року.

 

 З питань оформлення Депозитарних договорів та укладання Додаткової угоди до Депозитарного договору необхідно звертатись до співробітників Відділу договірної та претензійно-позовної роботи за номерами телефонів:
(044) 591-04-35